Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Τσιούτσια Μαρία Τηλέφωνο: 24313 53 566 Fax: 2431353568 Email: ts.maria@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσιούτσια Μαρία Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431053566 ts.maria@trikalacity.gr

Σχετικά σημεία