Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας

Τηλέφωνο: 24310 63 211 Fax: 24310 63 212

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ 2019

Πληροφοριακό 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2019-2020

 

 

Πρόσθετα vouchers για παιδικούς σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ

ΚΔΑΠ – ΒΡΕΦΙΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ (ΕΣΠΑ) 2018-19

ΕΣΠΑ_ΒΡΕΦΟΝΗΠ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018-2019

ΕΣΠΑ_ΚΔΑΠ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018-2019 (3)

ΕΣΠΑ_ΚΔΑΠ-ΜΕΑ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΣΠΑ 2018-2019 (2)

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΚΔΑΠ 2018-19

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 2018-19

ΚΔΑΠ 2018-2019

ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ-ΚΔΑΠ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018-2019

ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ-ΚΔΑΠ_ΑΙΤΗΣΗ EΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018-2019

ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ 2018-19

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει γονείς και κηδεμόνες, για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2018-2019». Κάθε ενδιαφερόμενη/ος βάσει της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ, για να συμμετάσχει στη δράση «, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), την φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018, στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr). Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων είναι η 3/7/2018 και ώρα 24:00.

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα της Πρόσκλησης:

Υποβολή Αιτήσεων μητέρων Από 14.6.2018 έως 3.7.2018
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 22.7.2018
Υποβολή Ενστάσεων Από 23.7.2018 έως 25.7.2018
Οριστικά Αποτελέσματα 29.7.2018
Εγγραφή στις Δομές – Υπογραφή Σύμβασης Από 29.7.2018 έως 3.9.2018

 

Η αιτούσα αφού υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση, αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – 41222 Λάρισα) μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στο χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018:

α) την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, µε πρωτότυπη υπογραφή

και  β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε μητέρα θα πρέπει να έχει στην κατοχή της τους κωδικούς taxis που πρέπει να προμηθευτεί από το λογιστή προκειμένου να γίνει η αίτηση.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης με τον σύζυγο/σύντροφο, και μόνον εφόσον η αιτούσα δεν απέκτησε τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης TAXISNET θα δύναται η διαπίστευση στην ΑΑΔΕ να γίνει με τους  κωδικούς TAXISNET τoυ συζύγου/συντρόφου.

Σε κάθε περίπτωση η αιτούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον προσωπικό της ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και  ΑΜΚΑ του συζύνου/συντρόφου (όπου απαιτείται) καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών, για τα οποία θα  υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση.

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσεις που είναι:

α) χήρος ή

β) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Δείτε εδώ αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες.

 Πληροφοριακό Δελτίο 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2018-2019_ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΚΔΑΠ 2017-18

ΒΡΕΦΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΚΟΙ 2017-18

 

 

 

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Δήμου Όλγα 24310 63 213 odimou@trikalacity.gr
Ζαλαβρά Ουρανία 24311 63213 rzalavra@trikalacity.gr
Μπαλαή Ευαγγελία 2431063214 ebalai@trikalacity.gr
Μπαλτοπούλου Βικτωρία 2431353519 vmpaltopoulou@trikalacity.gr
Παπαδημητρίου Μαρία 2431063213 m.papadimitriou@trikalacity.gr
Τσιάμη Παρασκευή 2431063214 ptsiami@trikalacity.gr
Τσίνα Μαρία 2431063213

Σχετικές σελίδες