Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γκίκας Ιωάννης 2431351141 igikas@trikalacity.gr
Σκρέκα Χρυσάνθη 2431046202 xryskreka@trikalacity.gr
Ρουσιάκης Σωτήριος 2431353569 s.rousiakis@trikalacity.gr