Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Πνευματικού Κέντρου

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βουτσελάς Γεώργιος 2431353568
Σκανδάλης Κώστας
Γκινή – Σιμιτζή Βασιλική 2431353509