Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 24313 51207, 24313 51208 Email: dds@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπάλτου Μαρία 2431351207 mbaltou@trikalacity.gr
Νταούλα Μαρίνα 2431351208 m.daoula@trikalacity.gr