Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr