Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Τηλέφωνο: 24313 51 198