Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαντά Ευαγγελή Τηλέφωνο: 2431351186 Email: gram.ds@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Καλογρηά Φωτεινή 2431 51185 fotinik@trikalacity.gr
Οικονόμου Αγγελική 2431351184 agoikonom@trikalacity.gr
Παπαβασιλείου Παρασκευή 2431351232 vpapavas@trikalacity.gr
Ψωμά Αθηνά - Μαρία 2431351185 psoma@trikalacity.gr