Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιαννούλα Βικτωρία - Στεργιανή 2431351152 s.giannoula@trikalacity.gr
Καραπέτσα Φωτεινή 2431351152 fkarapetsa@trikalacity.gr
Λάμπρος Νικήτας 2431351155 nikitas@trikalacity.gr
Τσέλιου Έλενα 24313 51155 elena@trikalacity.gr