Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης

Τηλέφωνο: 24313 51 204 Email: bxalimourda@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χαλιμούρδα Βασιλική 2431351204 bxalimourda@trikalacity.gr