Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μισιάκας Αθανάσιος Τηλέφωνο: 2431076611-2 Email: amisiak@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μισιάκας Αθανάσιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2 amisiak@trikalacity.gr
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 2431076611-2