Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βαΐου Σωτήριος 2431076611-12