Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Παλαιόπυργος (Δ.Ε. Παληοκάστρου)

Τηλέφωνο: 24313 52200 Fax: 24310 87827 Email: ikoutra@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπουζούρας Χαρίλαος 2431076611-12
Πατσιάς Κωνσταντίνος 2431076618
Πουτούρης Παναγιώτης 2431352200
Τσέκλημα Αθηνά 2431063218 atseklima@trikalacity.gr