Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Πρίνος (Δ.Ε. Κόζιακα)

04/01/2016
Τηλέφωνο: 24313 52600, 24313 52614 Fax: 24313 52630 Email: pgiovan@trikalacity.gr, n.kalogranas@trikalacity.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιοβανίτη Καλλιόπη 2431352600 pgiovan@trikalacity.gr