Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πισκόϊα Ζωή Τηλέφωνο: 2431351245 Fax: 24313 51248 Email: zpisk@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πισκόϊα Ζωή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351245 zpisk@trikalacity.gr