Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Περιβάλλοντος

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αναγνωστοπούλου Ευαγγελή 2431351225 lana@trikalacity.gr