Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Πουλιανίτης Βασίλειος Τηλέφωνο: 2431351270 Email: bpoul@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Πουλιανίτης Βασίλειος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351270 bpoul@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία - Ελένη 2431063226 marilena@trikalacity.gr