Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Σίμου-Παπαστεργίου Ελένη Email: d.dioik@trikalacity.gr