Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Μισθοδοσία

Τηλέφωνο: 24313 51 130
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σίττας Νικόλαος 2431351130 nsit@trikalacity.gr
Κουτσάγιας Γεώργιος 2431063205 gkouts@trikalacity.gr