Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Κλητήρων

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βόμπρας Αναστάσιος 2431351100