Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιαννούλα Βικτωρία - Στεργιανή 2431351152 s.giannoula@trikalacity.gr