Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Συμβούλων Αντιπολίτευσης

Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Χαλιμούρδα Βασιλική 2431351204 bxalimourda@trikalacity.gr