Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

09/11/2018
Τηλέφωνο: 24313 51 198