Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Καθαριότητας

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κουφοδημοπούλου Ελένη 2431351100
Καραμέτα Βιντσέντζα - Ραφαέλα