Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μαντά Ευαγγελή Τηλέφωνο: 2431351186 Email: emanta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαντά Ευαγγελή Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351186 emanta@trikalacity.gr
Καλογρηά Φωτεινή 2431 51185 fotinik@trikalacity.gr