Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Κλητήρων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Βόμπρας Αναστάσιος 2431351100