Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μίχος Χρήστος Τηλέφωνο: 2431351148 Fax: 24313 51294 Email: hmixos@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μίχος Χρήστος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351148 hmixos@trikalacity.gr
Παιάνας Σωτήριος 2431351288 spaianas@trikalacity.gr