Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Καλούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2431351297 Fax: 24313 51180 Email: apkalousios@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Καλούσιος Απόστολος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351297 apkalousios@trikalacity.gr
Βαβίτσας Χρήστος 2431351182 h.vavitsas@trikalacity.gr