Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων

10/01/2016
Προϊστάμενος/η Τμήματος: Μπαρούτας Ηλίας Τηλέφωνο: 2431076611-2431076612 Email: ebaroutas@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαρούτας Ηλίας Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431076611-2431076612 ebaroutas@trikalacity.gr
Αλεξίου Ιωάννης