Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Σιακαβάρας Ιωάννης Email: d.oikonom@trikalacity.gr