Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

10/01/2016
Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Σιακαβάρας Ιωάννης Email: d.oikonom@trikalacity.gr