Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εσόδων

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Τσιορλίδα Βασιλική Τηλέφωνο: 2431351111 Email: vts@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσιορλίδα Βασιλική Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351111 vts@trikalacity.gr
Αβδελίδης Χρήστος 2431351115 xavdel@trikalacity.gr