Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Λογιστηρίου & Ταμείου

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Ρουσιαμάνης Γεώργιος Τηλέφωνο: 2431351132 Email: g.rousiamanis@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ρουσιαμάνης Γεώργιος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351132 g.rousiamanis@trikalacity.gr
Βαβίτσας Ιωάννης 2431351137 ivavitsas@trikalacity.gr