Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Προϋπολογισμών & Στατιστικής

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Ντάκος Σωτήριος 2431351130 sntakos@trikalacity.gr

Σχετικές σελίδες