Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ, εδώ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Οικονόμου Περικλής Προϊστάμενος/η Τμήματος 24310 46125 poikonomou@trikalacity.gr

Σχετικά σημεία