Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Κόζιακα)

Τηλέφωνο: 24313 52 626 Fax: 24313 52 630
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.