Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Δ.Ε. Τρικκαίων)

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αρσένη Σπυριδούλα 2431350017 sparseni@trikalacity.gr
Βίτσας Ιωάννης 2431350015
Κατσάρου Ελένη 2431350014 eleni.katsarou@trikalacity.gr
Μόκκα Μαρία 2431351184 mmokka@trikalacity.gr
Μπέλλου Ελένη 2431350018 elbellou@trikalacity.gr
Κούρεντα Μόρφω 24313 50 012 mkourenta@trikalacity.gr