Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος Παιδείας & ΔΒΜ

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αντωνιάδου Βάια 2431353506 vanton@trikalacity.gr