Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αγγέλη Μαρία 6982598750