Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Αθλητισμού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αλεξίου Θωμάς 2431353524-2431079518 malexiou@trikalacity.gr