Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διοικητικές Υπηρεσίες Τομέα Πολιτισμού

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μουργελά Μαρία 2431353567 m.mourgela@trikalacity.gr