Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Ντότα Μαρία

Έργα:

Τα αγριολούλουδα του Πάρκου του Αγίου Γεωργίου