Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Ανάπτυξης Υπαίθρου

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παπαδούλη Αικατερίνη Τηλέφωνο: 2431351229 Email: kpapadouli@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παπαδούλη Αικατερίνη Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351229 kpapadouli@trikalacity.gr
Παπαθανασίου Μαρία 2431351228 mpapathanasiou@trikalacity.gr