Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης: Σαργιώτη Θεοδώρα Τηλέφωνο: 2431063230 Email: tsar@trikalacity.gr