Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Προϊστάμενος/η Τμήματος: Σαργιώτη Θεοδώρα Τηλέφωνο: 2431063226 Email: tsar@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαργιώτη Θεοδώρα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063226 tsar@trikalacity.gr
Αλεξίου Ασπασία 2431063227 a.alexiou@trikalacity.gr