Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Αρτοπούλου Μαργαρίτα 2431063232 mart@trikalacity.gr