Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

05/01/2016
Προϊστάμενος/η Τμήματος: Σαργιώτη Θεοδώρα Τηλέφωνο: 2431063230 Email: tsar@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαργιώτη Θεοδώρα Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431063230 tsar@trikalacity.gr
Αρτοπούλου Μαργαρίτα 2431063232 mart@trikalacity.gr
Αλμπάνη Μαρία - Ελένη 2431063226 marilena@trikalacity.gr
Γάκη Κωνσταντινιά 2431063241 kgaki@trikalacity.gr
Γεωργούλας Ηλίας 2431063233 igeorgoulas@trikalacity.gr
Δερμάνη Κανελιά 2431063240 kdermani@trikalacity.gr
Κάλφα Σοφία 2431063243 skalfa@trikalacity.gr
Καραμούστος Θεμιστοκλής 2431063239 thkaramoustos@trikalacity.gr
Καρανάσιου Ασπασία 2431063236 akara@trikalacity.gr
Κόνιαρης Χρήστος 2431-0-63249 xkoniaris@trikalacity.gr
Κοτσίρα Κυριακή 2431063226 pkotsira@trikalacity.gr
Κωτή Αφροδίτη 2431063234 akoti@trikalacity.gr
Μάντζαρη Παναγιώτα 2431063246 pmantzari@trikalacity.gr
Μπράκη Ευφροσύνη 2431063229 sbraki@trikalacity.gr
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος 2431063228 gpapantalias@trikalacity.gr
Παρασκενιώτη Γεωργία 2431063239 gparask@trikalacity.gr
Σιούγας Γεώργιος 2431063244 gsiougas@trikalacity.gr