Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Κοιμητηρίων

Τηλέφωνο: 2431076611

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γιαννάκας Χρήστος 2431076611-12
Δαραμάρας Χαράλαμπος 2431076611-12
Παπαντάλιας - Πλατής Γρηγόριος 2431063228 gpapantalias@trikalacity.gr
Φαφούλιας Μιχαήλ 2431076611-2
Φάλιας Κωνσταντίνος 2431076611