Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Ζωολογικού Κήπου

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γακόπουλος Παναγιώτης 24310 76658, 24310 76617 pgakopoulos@trikalacity.gr
Πεταλάς Γεώργιος 24310 76658, 24310 76617 gpetalas@trikalacity.gr
Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος 24310 76658, 24310 76617