Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)

09/11/2018
Προϊστάμενος/η Τμήματος: Παιάνας Σωτήριος Τηλέφωνο: 2431351229 Email: spaianas@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Παιάνας Σωτήριος Προϊστάμενος/η Τμήματος 2431351288 spaianas@trikalacity.gr
Βασιλικός Χαρίλαος 2431063245 xvasilikos@trikalacity.gr
Καμπίτση Μαριάνθη 2431351224 mkabitsi@trikalacity.gr
Ντάκου Βαρβάρα 2431063227 v.dakou@trikalacity.gr
Παπαδούλη Αικατερίνη 2431351229 kpapadouli@trikalacity.gr