Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και Υποστήριξης του Δημότη

Τηλέφωνο: 24310 20000, 25313 51 295 Email: 20000@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κωστούλας Γεώργιος 2431351177 g.kostoulas@trikalacity.gr
Σόφου Αθανασία
Ματιάκη Παναγιώτα 2431053518 pmatiaki@trikalacity.gr
Σιούτας Γρηγόριος 2431063216, 63219-23700 gsioutas@trikalacity.gr