Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νομική Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 24313 51174 , 24313 51172 Email: dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα 2431351174 dbar@trikalacity.gr