Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Νομική Υπηρεσία

Τηλέφωνο: 24313 51224, 2431351225 Email: dbar@trikalacity.gr, kpapakosta@trikalacity.gr

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μπαρσούκη Θεοδώρα Μαρίνα 2431351224 dbar@trikalacity.gr, barsouki_dora@yahoo.gr
Παπακώστα Καλλιόπη 2431351225 kpapakosta@trikalacity.gr